Wat is de dacadoo Health Score?

Als gezondheid niet wordt gemeten, is het lastig om er inzicht in te krijgen. Als u uw gezondheid kunt meten, kunt u eraan werken. Door de grote opkomst van gezondheids- en conditiegerelateerde wearables en apps is het steeds gemakkelijker om toegang te krijgen tot een grote hoeveelheid aan gegevens op dit gebied. Dit is tegelijkertijd een probleem, omdat niemand deze veelheid aan gegevens zonder hulp van buitenaf kan interpreteren.

Inzicht verschaffen in de betekenis van grote hoeveelheden gegevens op het gebied van gezondheid en welbevinden is precies wat de dacadoo Health Score doet: deze brengt de gezondheidsstatus van een persoon terug tot een cijfer, de Health Score, die universeel inzichtelijk is. De dacadoo Health Score is gebaseerd op wie u bent (lichaam), hoe u zich voelt (geest) en hoe u leeft (leefstijl).

De dacadoo Health Score is een wetenschappelijk berekend getal van 1 (laag) tot 1000 (hoog). Dit getal stijgt en daalt real-time, afhankelijk hoe de gegevens over uw lichaam, emotionele welbevinden en leefstijl veranderen. U kunt het zien als de persoonlijke, real-time koers van uw gezondheid en welbevinden, zoals de koers van een aandeel op de effectenbeurs.

De dacadoo Health Score is gebaseerd op meer dan 100 miljoen mensjaren aan klinische gegevens. De score is ontwikkeld door dacadoo in samenwerking met een professor en voormalig wetenschapper van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston.

Mark as helpful. 0

Geplaatst in: De dacadoo Health Score

Comments are closed.