Poufność i bezpieczeństwo danych

To Ty kontrolujesz swoje dane!

To Ty tworzysz konto na dacadoo i Ty ustalasz w ustawieniach prywatności, które dane chcesz udostępniać, a które nie. Możesz także usunąć konto, jeśli i kiedy uznasz to za stosowne. To Twoje dane. dacadoo opracowało wyczerpującą Politykę prywatności szczegółowo wyjaśniającą sposób wykorzystywania przez nas danych. dacadoo nie sprzedaje danych i profili użytkowników do celów reklamowych.

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie Twoje dane na dacadoo są odpowiednio chronione. dacadoo przechowuje Twoje dane w centrum danych w Szwajcarii posiadającym nowoczesne i wielopoziomowe zabezpieczenia. Metody te odpowiadają najlepszym praktykom, w tym w zakresie ochrony zarówno fizycznej, jak i logicznej, np. kontroli dostępu, szyfrowania i segregacji.

 

Poufność danych

dacadoo przestrzega przepisów o ochronie i poufności danych osobowych. To użytkownicy decydują, które informacje chcą udostępnić, a które zatrzymają dla siebie. dacadoo nie zajmuje się sprzedażą danych osobowych użytkowników lub wykorzystywaniem ich danych do celów reklamy ukierunkowanej. Procedura gromadzenia przez nas danych jest należycie zarejestrowana w urzędzie szwajcarskiego pełnomocnika ds. ochrony danych. W firmie dacadoo obowiązuje wyczerpująca Polityka poufności szczegółowo wyjaśniająca sposób wykorzystywania przez nas danych użytkowników do obliczania ich Wskaźnika zdrowia.

dacadoo zobowiązuje się także do pełnego przestrzegania unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Przechowujemy tylko te dane, które udostępnili nam użytkownicy w aplikacjach lub na koncie dacadoo za pośrednictwem urządzeń lub aplikacji śledzących innych firm. Nie gromadzimy danych o naszych użytkownikach z innych źródeł. Wszystkie dane użytkowników są bezpiecznie zaszyfrowane podczas ich przesyłania i w stanie spoczynku.

Mają oni prawo do otrzymania pełnej kopii wszystkich przechowywanych przez nas dotyczących ich danych. Jeśli któreś z nich są niepoprawne, użytkownicy mają prawo do żądania ich poprawienia. Mogą oni także poprosić o kopie wszystkich danych, które udostępnili dacadoo. Jeśli zdecydujesz się na usunięcie konta dacadoo, usuniemy je wraz z ich danymi osobowymi po okresie dezaktywacji wynoszącym 30 dni.

 

Udostępnianie w serwisach społecznościowych

Pamiętaj, że w profilach wszystkich zarejestrowanych użytkowników dacadoo wyświetlanie jest ich imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe.

To Ty kontrolujesz i decydujesz, które konkretne dane zostaną udostępnione innym osobom. W każdym momencie możesz zmienić ustawienia prywatności swojego konta i w ten sposób zdecydować, kto będzie mógł wyświetlać które dane. Jedyne rodzaje danych, które mogą zostać udostępnione innym osobom, to: Wskaźnik zdrowia, treningi i zdobyte osiągnięcia. Wrażliwe dane osobowe, takie jak waga, wiek czy ciśnienie krwi itd., nie są udostępniane innym osobom.

Możliwe są następujące rodzaje opcji udostępniania:

  • Publiczne:Wszyscy użytkownicy zarejestrowani w dacadoo będą mogli wyświetlać Dane, czyli Wskaźnik zdrowia, treningi, zdjęcia i osiągnięte cele.
  • Dla grup:Użytkownicy będący członkami firmowego programu zdrowia będą przydzielani do konkretnej grupy firmowej, w której skład będą wchodzili współpracownicy będący ich znajomymi lub którzy nie są jeszcze ich znajomymi na dacadoo. Jeśli wybierzesz opcję udostępniania danych grupie, wszyscy jej członkowie, znajomi lub osoby niebędące znajomymi będą mogli wyświetlić Twój Wskaźnik Zdrowia, treningi, zdjęcia lub osiągnięte cele.
  • Użytkownicy:Twój Wskaźnik zdrowia, treningi, zdjęcia lub osiągnięte cele będą mogli wyświetlić Twoi znajomi.
  • Brak:Tylko Ty widzisz swój Wskaźnik zdrowia, treningi, zdjęcia lub osiągnięte cele.

Comments are closed.