Co oznacza MET?

MET (Metaboliczny Odpowiednik Zadania) jest miarą oszacowania kosztów energii aktywności fizycznej, niezależnie od wagi, gdzie 1 MET = 1 kcal/kg/h. Znany jest on również jako „znormalizowana energia”. Miara ta została wprowadzona przez Uniwersytet Stanford w Kalifornii i jest używana na całym świecie od ponad 30 lat.

Wartości MET używane w dacadoo bazują na Kompendium Aktywności Fizycznej, które zostało opracowane przez Uniwersytet Stanford, USA:

https://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/

Mark as helpful. 0

Posted in: Śledzenie z dacadoo, a także z urządzeniami/aplikacjami innych firm

Comments are closed.