Co powinienem najpierw zrobić na dacadoo?

Aby przekazać jak najlepsze wskazówki dla nowo zarejestrowanych użytkowników, dacadoo używa 5-stopniowego programu wprowadzającego. W ten sposób dacadoo podaje wskazówki dotyczące tego, co należy zrobić najpierw. Ten program wprowadzający zostanie dostarczony przez Trenera dacadoo:

  • Pierwsze kroki z dacadoo (1/5): Czas zapisać treningu
  • Pierwsze kroki z dacadoo (2/5): Czas dołączyć do celu żywieniowego
  • Pierwsze kroki z dacadoo (3/5): Czas odpowiedzieć na niektóre pytania (pytania dotyczące stylu życia)
  • Pierwsze kroki z dacadoo (4/5): Znajdź przyjaciół na dacadoo lub zaproś ich do przyłączenia się
  • Pierwsze kroki z dacadoo (5/5): Czas przystąpić do wyzwania

Mark as helpful. 0

Posted in: Zaangażowanie i społeczność

Comments are closed.