Czy mogę połączyć dane historyczne z urządzeń /aplikacji innych producentów z dacadoo?

Różni dostawcy mają różne podejście do sposobu wysyłania danych do dacadoo, a wielu dostawców nie przesyła danych historycznych.

W przypadku większości urządzeń/aplikacji innych producentów, dacadoo importuje dane od momentu połączenia urządzenia lub aplikacji do dacadoo. W przypadku niektórych urządzeń, które umożliwiają integrację danych historycznych, dacadoo integruje dane historyczne. Dotyczy to urządzeń TomTom (integruje historię 30 dni) i urządzeń Garmin (integruje do 100 pozycji).

Mark as helpful. 0

Posted in: Śledzenie z dacadoo, a także z urządzeniami/aplikacjami innych firm

Comments are closed.