Czy punkty dacadoo wliczają się przy obliczaniu Wyniku Zdrowia dacadoo?

W możesz zarobić punkty dacadoo (lubimy nazywać je „dacadoois”) za różne aktywności. Im lepsze podjęte wybory stylu życia, tym więcej dacadoois zarobisz w danym czasie. Gromadzisz dacadoois i będziesz mógł wymieniać swoje zgromadzone punkty na różne rodzaje nagród.

Punkty dacadoo służą jedynie do motywacji i nagradzania i nie powinno się ich łączyć ani wiązać z Wynikiem Zdrowia dacadoo, który jest wskaźnikiem w czasie rzeczywistym twojego stanu zdrowia i samopoczucia.

Mark as helpful. 0

Posted in: Zaangażowanie i społeczność

Comments are closed.