Czy Wynik Zdrowia dacadoo jest dokładny?

Po zarejestrowaniu się w dacadoo wprowadzasz jedynie 4 punkty danych (wiek, płeć, wzrost i wagę) i uzyskujesz pierwszy osobisty Wynik Zdrowia dacadoo. Wszystkie inne punkty danych służące do obliczania Wyniku Zdrowia dacadoo zostały automatycznie ustawione na szacunkowe wartości średnie. Oczywiście im więcej danych dostarczysz w miarę upływu czasu, tym bardziej dokładny i bardziej spersonalizowany stanie się twój Wynik Zdrowia.

Mark as helpful. 0

Posted in: Wynik Zdrowia dacadoo

Comments are closed.