Czym jest dobry/zły Wynik Zdrowia?

Wynik Zdrowia dacadoo upraszcza status zdrowotny osoby tylko do jednej liczby, tak aby mógł być on powszechnie rozumiany. Zasadniczo bazuje na tym, kim jesteś (ciało), jak się czujesz (uczucia) i jak żyjesz (styl życia). Jest wyrażony liczbą o wartości od 1 do 1000 i porusza się w górę lub w dół w czasie rzeczywistym, w zależności od tego, jak zmienia się kondycja ciała, emocjonalne samopoczucie lub styl życia.

Obecnie najwyższy Wynik Zdrowia wynosi 917, a najniższy to 154.

Stosowane wagi wyników częściowych dacadoo to: Ciało (40%), Uczucia (15%) i Styl życia (45%).

dacadoo udostępnia listę trzech kategorii jak również listę pięciu kategorii, co zaprezentowano poniżej:

Lista trzech kategorii może wyglądać tak:

  • Słaby (<480)
  • Dobry (≥ 480 – <680)
  • Doskonały (≥ 680)

Lista pięciu kategorii może wyglądać tak:

  • Słaby (<480)
  • Zadowalający (≥ 480 – <550)
  • Dobry (≥ 550 – <610)
  • Bardzo dobry (≥ 610 – <680)
  • Doskonały (≥ 680)

Mark as helpful. 0

Posted in: Wynik Zdrowia dacadoo

Comments are closed.