Jak mogę dołączyć do wyzwania?

Możesz dołączyć do wyzwania dacadoo zarówno poprzez aplikację mobilną jak i stronę internetową, wykonując następujące czynności:

  • Aplikacja mobilna dacadoo: Kliknij „Społeczność”, a następnie „Wyzwania” aby uzyskać dostęp do strony ogólnej z wyzwaniami dacadoo, na której „Dostępne wyzwania” (utworzone przez znajomych, dacadoo lub administratora grup) pokazane są w widoku karuzeli. Przesuwaj palcem w lewo/w prawo, aby zobaczyć różne wyzwania i naciśnij to, które cię zainteresowało, by uzyskać dostęp do strony szczegółowej danego wyzwania. Kliknij „Dołącz”, aby dołączyć do wyzwania. Jeśli jest to wyzwanie zespołowe, dodatkowo musisz wybrać swój zespół z listy zespołów. Można również dodać wyzwanie na stronie „Ja” w panelu wyzwań, naciskając symbol ołówka.
  • Strona internetowa (po zalogowaniu): Kliknij na „Społeczność”, a następnie na „Wyzwania”, aby uzyskać dostęp do strony ogólnej, na której „Dostępne wyzwania” pokazane są w widoku karuzeli (utworzone przez znajomych, dacadoo lub administratora grup). Kliknij w lewo/prawo, aby zobaczyć różne wyzwania, a następnie kliknij to, które cię zainteresowało by uzyskać dostęp do strony szczegółowej danego wyzwania. Kliknij „Dołącz”, aby dołączyć do wyzwania. Jeśli jest to wyzwanie zespołowe, musisz najpierw kliknąć swój zespół na liście zespołów, a następnie potwierdzić, klikając przycisk „Dołącz Wyzwanie”. Można także dodać wyzwanie na stronie „Ja” w panelu wyzwań, naciskając napis „Dodaj”.

Mark as helpful. 0

Posted in: Zaangażowanie i społeczność

Comments are closed.