Jak mogę śledzić trening?

a dacadoo możesz śledzić ponad 115 różnych aktywności ruchowych wykonywanych na powietrzu jak i wewnątrz, bezpośrednio przez zintegrowany w aplikacji mobilnej dacadoo tracker (iPhone, Android), poprzez kliknięcie pozycji „Śledzenie (Track)” w menu.

W menu „Śledzenie (Track)” wybierz swoją aktywność, klikając przycisk Zmień aktywność lub klikając bezpośrednio na ikonę aktywności ruchowej na ekranie. Zobaczysz listę dostępnych aktywności, które można śledzić z dacadoo. Przy niektórych aktywnościach pokazana jest ikona kompasu, by zasygnalizować, że są to działania bazujące na GPS. Wybierz aktywność, a następnie kliknij przycisk Start, aby rozpocząć śledzenie swojej aktywności.

Jeśli już ukończyłeś trening i chcesz go dodać w sposób ręczny, kliknij opcję Dodaj aktywność ręcznie, a następnie wprowadź tam dane.

Na stronie internetowej (www.dacadoo.com) można jedynie dodawać aktywność ręcznie, wykonując podobny proces po zalogowaniu: Śledzenie -> Dodaj aktywność ręcznie.

Ponadto oprócz śledzenia bezpośrednio z aplikacji mobilnej (iPhone, Android), dacadoo obsługuje wiele popularnych urządzeń i aplikacji do śledzenia aktywności ruchowych innych producentów. Zapoznaj się z sekcją pytań i odpowiedzi: „Podłączanie urządzeń i aplikacji innych producentów”.

Mark as helpful. 0

Posted in: Śledzenie z dacadoo, a także z urządzeniami/aplikacjami innych firm

Comments are closed.