Jak mogę usunąć śledzony trening?

Śledzony trening możesz usunąć bezpośrednio z aplikacji mobilnej dacadoo (iPhone, Android) lub za pośrednictwem strony internetowej (www.dacadoo.com):

  • Aplikacja mobilna dacadoo: Moje -> Styl życia ->Aktywności -> Kliknij konkretny trening w „Moje treningi” i ikonę kosza / przycisk usuń.
  • Strona internetowa (po zalogowaniu): Moje -> Styl życia ->Aktywności -> Kliknij konkretny trening w sekcji „Moje treningi” oraz na ikonę kosza /przycisk usuń.

Jeśli śledzony trening został zaimportowany z innego urządzenia lub aplikacji i usunięty w dacadoo, przy następnej synchronizacji danych może okazać się, że dane tego treningu ponownie zostaną wczytane w dacadoo. Zalecamy usuwanie treningów bezpośrednio z innego urządzenia lub aplikacji, aby mieć pewność, że nie zostaną ponownie zsynchronizowane z dacadoo.

Mark as helpful. 0

Posted in: Śledzenie z dacadoo, a także z urządzeniami/aplikacjami innych firm

Comments are closed.