Jak mogę zmienić standardowy panel informacyjny na „Mojej” stronie?

W standardowym panelu informacyjnym na „Mojej” stronie z aktualnymi dzisiejszymi wartościami można samemu decydować, jakie konkretne punkty danych chcesz mieć wyświetlone na głównym panelu informacyjnym dla dzisiejszego widoku. Dotykając/klikając symbol ołówka, możesz:

  • dodawać nowe punkty danych poprzez kliknięcie „+Dodaj” oraz wybrać dostępne, pożądane punkty danych
  • usunąć punkt danych, klikając ikonę kosza, i
  • zmienić kolejność punktów danych przez przytrzymanie jednego z nich, a następnie przesunięcie go do właściwej pozycji.

Mark as helpful. 0

Posted in: Śledzenie z dacadoo, a także z urządzeniami/aplikacjami innych firm

Comments are closed.