Jak ręcznie wprowadzić dane (dane o aktywności, śnie, wartościach dotyczących ciała)?

Ręczne wprowadzanie aktywności ruchowych i danych dotyczących snu można wykonać zarówno w aplikacjach mobilnych, jak i poprzez stronę internetową.

Wykonaj następujące kroki, aby ręcznie dodać aktywność ruchową:

  • Krok 1: kliknij menu „Dodaj aktywność ręcznie” w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej.
  • Krok 2: wyszukaj żądaną aktywność na liście dostępnych aktywności ruchowych, przewijając/przesuwając listę lub korzystając z funkcji wyszukiwania, a następnie kliknij ją, aby dokonać wyboru.
  • Krok 3: wprowadź potrzebne punkty danych, takie jak data, godzina, czas trwania, ewentualnie także odległość, wysokość i tętno (jeśli są dostępne).
  • Krok 4: można dodać zdjęcie do treningu, wykonując nowe zdjęcie lub przesyłając zdjęcie z biblioteki zdjęć w smartfonie.
  • Krok 5: Kliknij „Zapisz” na stronie internetowej i/lub przyciśnij na „Wyślij” w aplikacji mobilnej. Przyciski te będą aktywne (przełączenie z koloru szarego na niebieski) tylko wtedy, gdy jest wystarczająco dużo danych, by zapisać aktywność.

Wykonaj następujące kroki, aby ręcznie dodać wartości dotyczące ciała:

  • Krok 1: kliknij „Dodaj wartości ciała” w aplikacjach mobilnych lub na stronie internetowej, zostaniesz przekierowany do sekcji Ciało strony „Moje”.
  • Krok 2: kliknij bezpośrednio na wartość, którą chcesz zmienić, po czym otworzy się koło wprowadzania danych (w aplikacji mobilnej), informując, że należy wprowadzić dane.

Wykonaj następujące kroki, aby ręcznie dodać dane dotyczące snu:

  • Krok 1: kliknij „Dodaj sen” w aplikacjach mobilnych lub na stronie internetowej.
  • Krok 2: wprowadź potrzebne punkty danych (data, czas pobytu w łóżku, czas trwania snu który musi być krótszy lub równy długości pobytu w łóżku oraz ilość razy kiedy się budziłeś). Te 4 punkty danych są niezbędne, aby aktywować przycisk „Zapisz” (przełączenie z koloru szarego na niebieski) w aplikacji mobilnej oraz na stronie internetowej.
  • Krok 3: kliknij „Zapisz”, wówczas wpis ręczny zostanie zarejestrowany i widoczny w dzienniku snu na stronach „Moje”, „Styl życia” i „Sen”.

Mark as helpful. 0

Posted in: Śledzenie z dacadoo, a także z urządzeniami/aplikacjami innych firm

Comments are closed.