Jak uniknąć zasypania powiadomieniami z dacadoo? Na przykład, jeśli przebywam na wakacjach, jestem kontuzjowana/y, chora/y lub w czasie ciąży?

Jeśli jesteś na wakacjach lub jeżeli jesteś chory/kontuzjowany lub nie możesz być aktywny z innego powodu, możesz dostosować ustawienia trenera.

Możesz wybrać Ustawienia trenera w prawym górnym rogu strony „Trener” w aplikacjach mobilnych.

Dzięki ustawieniom Trenera można zdefiniować własne preferencje w zakresie obszarów zainteresowania (ćwiczenia, odżywianie, tematy ogólne, powiadomienia społecznościowe), a także częstotliwość pożądanej interakcji z Trenerem dacadoo w ramach tej tematyki. Po prostu przesuń suwak w prawo lub w lewo, aby zdefiniować mniej lub więcej interakcji. Trener użyje tych preferencji w połączeniu z innymi atrybutami wiadomości warunkowej, aby zapewnić najlepsze doświadczenia trenerskie.

W aplikacjach mobilnych nie ma potrzeby „Zapisywania” swoich ustawień. Na stronie internetowej w celu zapisania ustawień wyświetlany jest komunikat, by nacisnąć przycisk „Zapisz moje odpowiedzi”.

Mark as helpful. 0

Posted in: Zaangażowanie i społeczność

Comments are closed.