Jakie wyzwania są dostępne w aplikacji dacadoo?

W aplikacji dacadoo użytkownicy mogą tworzyć i brać udział w różnego rodzaju wyzwaniach.

  • Wyzwania oparte na aktywności: Użytkownicy mogą rywalizować, indywidualnie lub drużynowo, w wyzwaniach obejmujących jedną lub większą liczbę dyscyplin sportowych.
  • Testy żywieniowe: Proste i kreatywne podejście do nauki o żywieniu – test wiedzy. Wyzwanie wygrywa osoba, która uzyska najwięcej prawidłowych odpowiedzi, drużyna, która uzyska najwięcej prawidłowych odpowiedzi lub drużyna z najwyższą średnią liczbą pytań, na które udzielono odpowiedzi.
  • Wyzwania ze zdjęciami: Rywalizacja polega na przesłaniu zdjęcia i zbieraniu polubień od innych uczestników wyzwania. Wyzwanie wygrywa uczestnik, którego zdjęcie otrzyma najwięcej polubień.

Mark as helpful. 0

Posted in: Zaangażowanie i społeczność

Comments are closed.